کد بدنه مدل های بی ام و

۰
(۰)

اغلب مدل های بی ام و با یک عدد سه رقمی نام گذاری می شوند که عدد اول بیانگر سری اتاق و دو رقم دیگر بیانگر حجم موتور است. برای مثال بی ام و ۳۱۶، سری ۳ و دارای حجم موتور ۱۶۰۰ سی سی (۱٫۶ لیتر) است.
حرف “i” که بعد از این عدد سه رقمی می آید نیز اشاره به سیستم سوخت رسانی انژکتوری خودرو دارد. حرف “L” نیز که مخفف Lang است، در برخی مدل ها به فاصله بیش تر بین دو محور و کشیده تر بودن خودرو اشاره دارد. لازم به ذکر است که عدد اول بیانگر اندازه خودرو است، برای مثال بی ام و ۵۲۰ از بی ام و ۳۲۰ بزرگ تر است.

BMW and Its Luxury Generation Models کد بدنه مدل های بی ام و

G07 X7 Fullsize SAV ۲۰۱۹
G20 ۳ ۷th generation 3 series sedan. ۲۰۱۸
G12 ۷ ۷ series Sedan (long wheelbase) 740i xDrive, 750i xDrive, 740e ۲۰۱۶ – Present
G11 ۷ ۷ series Sedan 740i xDrive, 750i xDrive, 740e ۲۰۱۶ – Present
G38 ۵ ۵ Series Sedan (long wheelbase) 528Li, 530Li, 530LiX, 540Li ۲۰۱۷
G31 ۵ ۵ Series Touring ۲۰۱۷
G30 ۵ ۵ Series Sedan ۲۰۱۷
G02 X4 X4 Mid – 2018
G01 X3 X3 Late 2017
I01 i3 i3 Rex Mega City Vehicle, i3 Rx Rex Mega City Vehicle ۲۰۱۴ – Present
I12 i8 i8 Coupe ۲۰۱۴ – Present
F87 ۲ M2 ۲۰۱۶ – Present
F48 X1 X1 SAV, sDrive18i, sDrive25i, xDrive25i, xDrive28i ۲۰۱۶ – Present
F47 X2
X2 SAV
۲۰۱۸
F26 X4 X4 SAC, X4 20dX, X4 20iX, X4 28iX, X4 30dX, X4 35dX, X4 35iX ۲۰۱۴ – Present
F86 X6
X6 M
۲۰۱۵ – Present
F85 X5
X5 M
۲۰۱۵ – Present
F83 ۴ M4 Convertible ۲۰۱۵ – Present
F82 ۴ M4, M4 GTS ۲۰۱۵ – Present
F36 ۴ ۴ Series Gran Coupe, 418d, 420d, 420dX, 420i, 420iX, 428i, 428iX, 430d, 430dX, 435dX, 435i, 435iX ۲۰۱۵ – Present
F33 ۴ ۴ Series Convertible, 420d, 420i, 425d, 428i, 428iX, 430d, 435dX, 435i, 435iX ۲۰۱۴ – Present
F32 ۴ ۴ Series Coupe 420d, 420dX, 420i, 420iX, 425d, 428i, 428iX, 430d, 430dX, 435dX, 435i, 435iX ۲۰۱۴ – Present
F80 ۳ M3 ۲۰۱۵ – Present
F35 ۳ ۳ Series Li (long wheelbase), 316Li, 320Li, 328Li, 328Lix, 335Li ۲۰۱۵ – Present
F34 ۳ Gran Turismo (GT) 318d, 320d, 320dX, 320i, 320iX, 325d, 328i, 328iX, 330d, 330dX, 335dX, 335i, 335iX ۲۰۱۴ – Present
F31 ۳ ۳ Series Touring Wagon, 316d, 316i, 318d, 318dX, 320d, 320d ed, 320dX, 320i, 320iX, 325d, 328dX, 328i, 328iX, 330d, 330dX, 335dX, 335i, 335iX, 340i, 340ix ۲۰۱۲ – Present
F30 ۳
۳ Series Sedan, 316d, 316i, 318d, 318dX, 320d, 320d ed, 320dX, 320i, 320i ed, 320iX, 325d, 328dX, 328i, 328iX, 325d, 328d, 328dX, 328i, 328iX, 330d, 330dX, 335dX, 335i, 335iX, 340i, 340ix, Hybrid 3
۲۰۱۲ – Present
F25 X3
X3 SUV, X3, 18d, X3 18i, X3 20d, X3 20dX, X3 20i, X3 20iX, X3 28dX, X3 28i, X3 28iX, X3 30dX, X3 35dX, X3 35iX
۲۰۱۰ – Present
F22 ۲ ۲ Series Coupe, 218d, 220d, 220i, 225d, 228i, 228iX, M235i, M235iX ۲۰۱۴ – Present
F23 ۲ ۲ Series Convertible, 228i Convertible, M235i Convertible ۲۰۱۴ – Present
F46 ۲ MVP, Gran Tourer, 216d, 218d, 218i, 220dx, 220i ۲۰۱۵ – Present
F45 ۲ SAT, Active Tourer, 214d, 216d, 218d, 218i, 220d, 220dx, 220i, 225i, 225iX ۲۰۱۵ – Present
F21 ۱ ۲nd Gen 1-series Three Doors, 114d, 114i, 116d, 116d ed, 116i, 118d, 118dX, 118i, 120d, 120dX, 125d, 125i, M135i, M135iX ۲۰۱۲ – Present
F20 ۱
۱ Series Five Doors, 114d, 114i, 116d, 116d ed, 116i, 118d, 118dX, 118i, 120d, 120dX, 125d, 125i, M135i, M135iX
۲۰۱۲ – Present
F18 ۵
۵ Series Sedan long wheel base (Chinese market only) 520Li, 523Li, 528Li, 530Li, 535Li
۲۰۱۰ – Present
F15 X5
۳rd gen X5 SUV, X5 25d, X5 25dX, X5 30dX, X5 35dX, X5 35i, X5 35iX, X5 40dX, X5 50iX, X5 50iX 4.0, X5 50iX 4.4, X5 M50dX
۲۰۱۴ – Present
F13 ۶
۶ Series Coupe, 640d, 640dX, 640i, 640iX, 650i, 650iX, 650iX 4.0, 650iX 4.4, M6
۲۰۱۱ – Present
F12 ۶
۶ Series Convertible, 640d, 640dX, 640i, 640iX, 650i, 650iX, 650iX 4.0, 650iX 4.4, M6
۲۰۱۲ – Present
F11 ۵
۵ Series Touring Wagon, 518d, 520d, 520dX, 520i, 523i, 525d, 525dX, 528i, 528iX, 530d, 530dX, 530i, 535d, 535dX, 535i, 535iX, 550I, M550dX
۲۰۱۱ – ۲۰۱۶
F10 ۵
۵ Series Sedan, 518d, 520d, 520d ed, 520dX, 520i, 523i, 525d, 525dX, 528i, 528iX, 530d, 530dX, 530i, 535d, 535dX, 535i, 535iX, 550i, 550iX, Hybrid 5, M5, M550dX
۲۰۱۰ – ۲۰۱۶
F07 ۵
۵ Series Gran Turismo, 520d, 528i, 530d, 530d 155kW, 530dX, 535d, 535dx, 535i, 535iX, 550i, 550iX, 550iX 4.0, 550iX 4.4
۲۰۰۹ – ۲۰۱۶
F06 ۶
۶ Series Gran Coupé, ۶۴۰d, 640dX, 640i, 640iX, 650i, 650iX, 650iX 4.0, 650iX 4.4, ALPINA B6X, M6
۲۰۱۳ – Present
F04 ۷
Active Hybrid ۷۵۰i Sedan and ActiveHybrid ۷۵۰Li Sedan, Hybrid 7, Hybrid 7L
۲۰۱۰ – ۲۰۱۵
F03 ۷
۷ Series Sedan F01/F02 Protection versions, 750LiS, 760LiS
۲۰۱۰ – ۲۰۱۵
F02 ۷
Long Wheelbase, 730Ld, 730Li, 740LdX, 740Li, 740LiX, 750LdX, 750Li, 750LiX, 750LiX 4.0, 750LiX 4.4, 760Li, ALPINA B7L, ALPINA B7LX, Hybrid 7L
۲۰۰۸ – ۲۰۱۵
F01 ۷
۷ Series Sedan Short Wheelbase, 730d, 730dX, 730i, 740d, 740dX, 740i, 750dX, 750i, 750iX, 760i, ALPINA B7, ALPINA B7X, Hybrid 7
۲۰۰۸ – ۲۰۱۵
E93 ۳
۵th gen 3 series Convertible, 318i, 320d, 320i, 323i, 325d, 325i, 328i, 330d, 330i, 335i, 335is, M3
۲۰۰۷ – ۲۰۱۳
E92 ۳
۵th gen 3 series Coupe, 316i, 318i, 320d, 320i, 320xd, 323i, 325d, 325i, 325xi, 328i, 328xi, 330d, 330i, 330xd, 330xi, 335d, 335i, 335is, 335xi, M3
۲۰۰۶ – ۲۰۱۳
E91 ۳
Touring 5th gen 3 series wagon, 316d, 316i, 318d, 318i, 320d, 320d ed, 320i, 320xd, 323i, 325d, 325i, 325xi, 328i, 328xi, 330d, 330i, 330xd, 330xi, 335d, 335i, 335xl
۲۰۰۵ – ۲۰۱۱
E90 ۳
Sedan, 316d, 316i, 318d, 318i, 320d, 320d ed, 320i, 320si, 320xd, 323i, 325d, 325i, 325xi, 328i, 328xi, 330d, 330i, 330xd, 330xi, 335d, 335i, 335xi, M3, M3 CRT
۲۰۰۵ – ۲۰۱۱
E36 Z3 Coupe & Roadster, Z3 1.8, Z3 1.9, Z3 2.0, Z3 2.2i, Z3 2.5, Z3 2.5i, Z3 2.8, Z3 3.0i, Z3 M ۱۹۹۸ – ۲۰۰۲
E89 Z4
Roadster, Z4 18i, Z4 20i, Z4 23i, Z4 28i, Z4 30i, Z4 35i, Z4 35is
۲۰۰۹ – Present
E88 ۱
۱ Series Convertible, 118d, 118i, 120d, 120i, 123d, 125i, 128i, 135i
۲۰۰۴- ۲۰۱۳
E87 ۱
۱ Series 5 Door Hatchback, 116d, 116i, 116i 1.6, 116 2.0, 118d, 118i, 120d, 120i, 123d, 130i
۲۰۰۴ – ۲۰۱۱
E86 Z4
Coupe & M Coupe, Z4 3.0si, Z4 M3.2
۲۰۰۶ – ۲۰۰۸
E85 Z4
Z4 Roadster, Z4 2.0i, Z4 2.2i, Z4 2.5i, Z4 2.5si, Z4 3.0i, Z4 3.0si, Z4 M3.2
۲۰۰۲ – ۲۰۰۸
E84 X1
X1 SUV, X1 16d, X1 16i, Xi 18d, X1 18dX, X1 18i, X1 20d, X1 20d ed, X1 20dX, X1 20i, X1 20iX, X1 23dX, X1 25dX, X1 25iX, X1 28i X1 28iX, X1 35iX
۲۰۱۰ – ۲۰۱۶
E83 X3
X3 SUV, X3 1.8d, X3 20d, X3 2.0i, X3 2.5si, X3 2.5i, X3 3.0d, X3 3.0sd, X3 3.0si, X3 3.0i
۲۰۰۴ – ۲۰۱۰
E82E ۱
۱ Series ActiveE only 1,100 vehicles were ever produced
۲۰۱۲
E82 ۱
۱ Series Coupe, 118d, 120d, 120i, 123d, 125i, 128i, 135i, M Coupe
۲۰۰۴ – ۲۰۱۳
E81 ۱ ۱ Series 3 Door Hatchback, 116d, 116i 1.6, 116i 2.0, 118d, 118i, 120d, 120i, 123d, 130i
۲۰۰۷ – ۲۰۱۱
E72 X6
X6 SAV ActiveHybrid, Hybrid X6
۲۰۰۸ – ۲۰۱۴
E71 X6
X6 SAV, X6 30dX, X6 35dX, X6 35iX, X6 40dX, X6 40iX, X6 50iX, X6 M, X6 M50dX
۲۰۰۸ – ۲۰۱۴
E70 X5
۲nd gen X5 SUV, X5 30dX, X5 3.0d, X5 3.0sd, X5 3.0si, X5 3.5d, X5 35dX, X5 35iX, X5 4.8i, X5 40dX, X5 40iX, X5 50iX, X5 M, X5 M50dX
۲۰۰۷ – ۲۰۱۳
E68 ۷
Hydrogen 7
۲۰۰۷
E67 ۷
۷ Series Sedan, 745LiS, 760LiS
۲۰۰۲ – ۲۰۰۸
E66 ۷
۷ Series Sedan, 730Ld, 730Li, 735Li, 740Li, 745Li, 750Li, 760Li
۲۰۰۲ – ۲۰۰۸
E65 ۷
۷ Series Sedan, 730d, 730i, 735i, 740d, 740i, 745d, 745i, 750i, 760i, ALPINA B7
۲۰۰۲ – ۲۰۰۸
E64 ۶
۲nd gen 6 series – convertible, 630i, 635d, 645Ci, 650i, M6
۲۰۰۴ – ۲۰۱۰
E63 ۶
۶ Series Coupe, 630i, 635d,645Ci, 650i, M6
۲۰۰۴ – ۲۰۱۰
E61 ۵
E60 based wagon/touring, 520d, 520i, 523i, 525d, 525i, 525xd, 525xi, 530d, 530i, 530xd, 530xi, 535d, 545i, 550i, M5
۲۰۰۳ – ۲۰۱۰
E60 ۵
Sedan, 520d, 520i, 523i, 525d, 525i, 525xd, 525xi, 528i, 528xi, 530d, 530i, 530xd, 530xi, 535d, 535i, 535xi, 540i, 545i, 550i, M5
۲۰۰۳ – ۲۰۱۰
E53 X5
X5 SUV, X5 3.0d, X5 3.0i, X5 4.4i, X5 4.6i, X5 4.6is, X4 4.8is
۲۰۰۰ – ۲۰۰۶
E52 ۸
Z8 Roadster
۲۰۰۰ – ۲۰۰۴
E46 ۳
Convertible, Coupe, Sedan, Compact, Touring, 316Ci, 316i, 316i 1.6, 316i 1.9, 316ti, 318Ci, 318Cd, 318d, 318i, 318td, 318ti, 320Cd, 320Ci, 320d, 320i, 320td, 323Cd, 323Ci, 323i, 325i, 325xi, 325i, 325ti, 325xi, 328i, 328Ci, 330d, 330Cd, 330Ci, 330i, 330xd, 330xi, M3, M3 CSL
۱۹۹۸ – ۲۰۰۶
E39 ۵
Sedan, Touring, 520d, 520i, 523i, 525d, 525i, 525td, 525tds, 528i, 530d, 530i, 535i, 540i, 540iP, M5
۱۹۹۶ – ۲۰۰۴
E38 ۷
۷ Series Sedan, 725tds, 728i, 728iL, 730d, 730i, 730iL, 735i, 735iL, 740d, 740i, 740iL, 740iLP, 750i, 750iL, 750iLP, 750iLS, L7
۱۹۹۵ – ۲۰۰۱
E36 ۳
Convertible, Coupe, Sedan, Compact, Touring, 316g, 316i, 316i 1.6, 316 1.9, 318i, 318is, 318tds, 318ti, 320i, 323i, 323ti, 325i, 325is, 325tds, 328i, M3
۱۹۹۱ – ۱۹۹۹
E34 ۵
۵۲۵i, 530i, 535i, 540i, M5, Touring
۱۹۸۷ – ۱۹۹۶
E32 ۷
۷۳۰i, 735i, 735iL, 740i, 740iL, 750iL
۱۹۸۶ – ۱۹۹۴
E31 ۸
۸۳۰Ci, 840Ci, 850i, 850Ci, 850CSi, M8 (Prototype)
۱۹۹۰ – ۱۹۹۹
E30 ۳
۳۱۸i, 318is, 325, 325e, 325es, 325i, 325is, 325iC, 325ix, M3, Z1
۱۹۸۲ – ۱۹۹۱
E28 ۵
۵۲۴td, 528e, 533i, 535i, 535is, M5
۱۹۸۲ – ۱۹۸۸
E26 M1
M1
۱۹۷۸ – ۱۹۸۱
E25 Concept
Turbo
۱۹۷۲
E24 ۶
۶۳۰Cs, 630Csi, 633Csi, M635Csi, M6, L6
۱۹۷۶ – ۱۹۸۹
E23 ۷
۷۲۵i, 728, 728i, 730, 730i, 732i, 733i, 735i, 745i (turbo), 745i (South Africa), L7
۱۹۷۷ – ۱۹۸۶
E21 ۳
۳۱۵, ۳۱۶, ۳۱۸, ۳۱۸i, 320, 320i, 320/6, 323i
۱۹۷۵ – ۱۹۸۳
E12 ۵
۵۱۸, ۵۲۰, ۵۲۰i, 525, 528, 528i, 530i, 530 MLE, 533i, M535i
۱۹۷۲ – ۱۹۸۴
E9 ۲
۲۸۰۰CS, 2800CSA, 3.0CS, 3.0CSA, 3.0CSi, 3.0CSiA, 3.0CSL, 2.5CS, 2.5CSA
۱۹۶۵ – ۱۹۷۵
E6 ۲
۱۶۰۰, ۱۸۰۰, ۲۰۰۰ touring
۱۹۷۳ – ۱۹۷۵
E3 ۲
۲۵۰۰, ۲۸۰۰, Bavaria, 3.0Si, 3.0CSi, 3.0Li, 3.3Li
۱۹۶۸ – ۱۹۷۷

نظر شما در مورد این مقاله چیست؟

بین ۱ تا ۵ ستاره نمره دهید

همچنین ببینید

امداد خودرو بی ام و سری ۳

۴٫۷ (۳۲) امداد خودرو بی ام و سری ۳ تلفن شبانه روزی: ۸۸۸۶۲۰۸۵-۰۲۱ BMW Series …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Buttonتماس با ما
error: Content is protected !!