کد بدنه مدل های بی ام و

1.9
(7)

اغلب مدل های بی ام و با یک عدد سه رقمی نام گذاری می شوند که عدد اول بیانگر سری اتاق و دو رقم دیگر بیانگر حجم موتور است. برای مثال بی ام و 316، سری 3 و دارای حجم موتور 1600 سی سی (1.6 لیتر) است.
حرف “i” که بعد از این عدد سه رقمی می آید نیز اشاره به سیستم سوخت رسانی انژکتوری خودرو دارد. حرف “L” نیز که مخفف Lang است، در برخی مدل ها به فاصله بیش تر بین دو محور و کشیده تر بودن خودرو اشاره دارد. لازم به ذکر است که عدد اول بیانگر اندازه خودرو است، برای مثال بی ام و 520 از بی ام و 320 بزرگ تر است.

BMW and Its Luxury Generation Models کد بدنه مدل های بی ام و

G07 X7 Fullsize SAV 2019
G20 3 7th generation 3 series sedan. 2018
G12 7 7 series Sedan (long wheelbase) 740i xDrive, 750i xDrive, 740e 2016 – Present
G11 7 7 series Sedan 740i xDrive, 750i xDrive, 740e 2016 – Present
G38 5 5 Series Sedan (long wheelbase) 528Li, 530Li, 530LiX, 540Li 2017
G31 5 5 Series Touring 2017
G30 5 5 Series Sedan 2017
G02 X4 X4 Mid – 2018
G01 X3 X3 Late 2017
I01 i3 i3 Rex Mega City Vehicle, i3 Rx Rex Mega City Vehicle 2014 – Present
I12 i8 i8 Coupe 2014 – Present
F87 2 M2 2016 – Present
F48 X1 X1 SAV, sDrive18i, sDrive25i, xDrive25i, xDrive28i 2016 – Present
F47 X2
X2 SAV
2018
F26 X4 X4 SAC, X4 20dX, X4 20iX, X4 28iX, X4 30dX, X4 35dX, X4 35iX 2014 – Present
F86 X6
X6 M
2015 – Present
F85 X5
X5 M
2015 – Present
F83 4 M4 Convertible 2015 – Present
F82 4 M4, M4 GTS 2015 – Present
F36 4 4 Series Gran Coupe, 418d, 420d, 420dX, 420i, 420iX, 428i, 428iX, 430d, 430dX, 435dX, 435i, 435iX 2015 – Present
F33 4 4 Series Convertible, 420d, 420i, 425d, 428i, 428iX, 430d, 435dX, 435i, 435iX 2014 – Present
F32 4 4 Series Coupe 420d, 420dX, 420i, 420iX, 425d, 428i, 428iX, 430d, 430dX, 435dX, 435i, 435iX 2014 – Present
F80 3 M3 2015 – Present
F35 3 3 Series Li (long wheelbase), 316Li, 320Li, 328Li, 328Lix, 335Li 2015 – Present
F34 3 Gran Turismo (GT) 318d, 320d, 320dX, 320i, 320iX, 325d, 328i, 328iX, 330d, 330dX, 335dX, 335i, 335iX 2014 – Present
F31 3 3 Series Touring Wagon, 316d, 316i, 318d, 318dX, 320d, 320d ed, 320dX, 320i, 320iX, 325d, 328dX, 328i, 328iX, 330d, 330dX, 335dX, 335i, 335iX, 340i, 340ix 2012 – Present
F30 3
3 Series Sedan, 316d, 316i, 318d, 318dX, 320d, 320d ed, 320dX, 320i, 320i ed, 320iX, 325d, 328dX, 328i, 328iX, 325d, 328d, 328dX, 328i, 328iX, 330d, 330dX, 335dX, 335i, 335iX, 340i, 340ix, Hybrid 3
2012 – Present
F25 X3
X3 SUV, X3, 18d, X3 18i, X3 20d, X3 20dX, X3 20i, X3 20iX, X3 28dX, X3 28i, X3 28iX, X3 30dX, X3 35dX, X3 35iX
2010 – Present
F22 2 2 Series Coupe, 218d, 220d, 220i, 225d, 228i, 228iX, M235i, M235iX 2014 – Present
F23 2 2 Series Convertible, 228i Convertible, M235i Convertible 2014 – Present
F46 2 MVP, Gran Tourer, 216d, 218d, 218i, 220dx, 220i 2015 – Present
F45 2 SAT, Active Tourer, 214d, 216d, 218d, 218i, 220d, 220dx, 220i, 225i, 225iX 2015 – Present
F21 1 2nd Gen 1-series Three Doors, 114d, 114i, 116d, 116d ed, 116i, 118d, 118dX, 118i, 120d, 120dX, 125d, 125i, M135i, M135iX 2012 – Present
F20 1
1 Series Five Doors, 114d, 114i, 116d, 116d ed, 116i, 118d, 118dX, 118i, 120d, 120dX, 125d, 125i, M135i, M135iX
2012 – Present
F18 5
5 Series Sedan long wheel base (Chinese market only) 520Li, 523Li, 528Li, 530Li, 535Li
2010 – Present
F15 X5
3rd gen X5 SUV, X5 25d, X5 25dX, X5 30dX, X5 35dX, X5 35i, X5 35iX, X5 40dX, X5 50iX, X5 50iX 4.0, X5 50iX 4.4, X5 M50dX
2014 – Present
F13 6
6 Series Coupe, 640d, 640dX, 640i, 640iX, 650i, 650iX, 650iX 4.0, 650iX 4.4, M6
2011 – Present
F12 6
6 Series Convertible, 640d, 640dX, 640i, 640iX, 650i, 650iX, 650iX 4.0, 650iX 4.4, M6
2012 – Present
F11 5
5 Series Touring Wagon, 518d, 520d, 520dX, 520i, 523i, 525d, 525dX, 528i, 528iX, 530d, 530dX, 530i, 535d, 535dX, 535i, 535iX, 550I, M550dX
2011 – 2016
F10 5
5 Series Sedan, 518d, 520d, 520d ed, 520dX, 520i, 523i, 525d, 525dX, 528i, 528iX, 530d, 530dX, 530i, 535d, 535dX, 535i, 535iX, 550i, 550iX, Hybrid 5, M5, M550dX
2010 – 2016
F07 5
5 Series Gran Turismo, 520d, 528i, 530d, 530d 155kW, 530dX, 535d, 535dx, 535i, 535iX, 550i, 550iX, 550iX 4.0, 550iX 4.4
2009 – 2016
F06 6
6 Series Gran Coupé, 640d, 640dX, 640i, 640iX, 650i, 650iX, 650iX 4.0, 650iX 4.4, ALPINA B6X, M6
2013 – Present
F04 7
Active Hybrid 750i Sedan and ActiveHybrid 750Li Sedan, Hybrid 7, Hybrid 7L
2010 – 2015
F03 7
7 Series Sedan F01/F02 Protection versions, 750LiS, 760LiS
2010 – 2015
F02 7
Long Wheelbase, 730Ld, 730Li, 740LdX, 740Li, 740LiX, 750LdX, 750Li, 750LiX, 750LiX 4.0, 750LiX 4.4, 760Li, ALPINA B7L, ALPINA B7LX, Hybrid 7L
2008 – 2015
F01 7
7 Series Sedan Short Wheelbase, 730d, 730dX, 730i, 740d, 740dX, 740i, 750dX, 750i, 750iX, 760i, ALPINA B7, ALPINA B7X, Hybrid 7
2008 – 2015
E93 3
5th gen 3 series Convertible, 318i, 320d, 320i, 323i, 325d, 325i, 328i, 330d, 330i, 335i, 335is, M3
2007 – 2013
E92 3
5th gen 3 series Coupe, 316i, 318i, 320d, 320i, 320xd, 323i, 325d, 325i, 325xi, 328i, 328xi, 330d, 330i, 330xd, 330xi, 335d, 335i, 335is, 335xi, M3
2006 – 2013
E91 3
Touring 5th gen 3 series wagon, 316d, 316i, 318d, 318i, 320d, 320d ed, 320i, 320xd, 323i, 325d, 325i, 325xi, 328i, 328xi, 330d, 330i, 330xd, 330xi, 335d, 335i, 335xl
2005 – 2011
E90 3
Sedan, 316d, 316i, 318d, 318i, 320d, 320d ed, 320i, 320si, 320xd, 323i, 325d, 325i, 325xi, 328i, 328xi, 330d, 330i, 330xd, 330xi, 335d, 335i, 335xi, M3, M3 CRT
2005 – 2011
E36 Z3 Coupe & Roadster, Z3 1.8, Z3 1.9, Z3 2.0, Z3 2.2i, Z3 2.5, Z3 2.5i, Z3 2.8, Z3 3.0i, Z3 M 1998 – 2002
E89 Z4
Roadster, Z4 18i, Z4 20i, Z4 23i, Z4 28i, Z4 30i, Z4 35i, Z4 35is
2009 – Present
E88 1
1 Series Convertible, 118d, 118i, 120d, 120i, 123d, 125i, 128i, 135i
2004- 2013
E87 1
1 Series 5 Door Hatchback, 116d, 116i, 116i 1.6, 116 2.0, 118d, 118i, 120d, 120i, 123d, 130i
2004 – 2011
E86 Z4
Coupe & M Coupe, Z4 3.0si, Z4 M3.2
2006 – 2008
E85 Z4
Z4 Roadster, Z4 2.0i, Z4 2.2i, Z4 2.5i, Z4 2.5si, Z4 3.0i, Z4 3.0si, Z4 M3.2
2002 – 2008
E84 X1
X1 SUV, X1 16d, X1 16i, Xi 18d, X1 18dX, X1 18i, X1 20d, X1 20d ed, X1 20dX, X1 20i, X1 20iX, X1 23dX, X1 25dX, X1 25iX, X1 28i X1 28iX, X1 35iX
2010 – 2016
E83 X3
X3 SUV, X3 1.8d, X3 20d, X3 2.0i, X3 2.5si, X3 2.5i, X3 3.0d, X3 3.0sd, X3 3.0si, X3 3.0i
2004 – 2010
E82E 1
1 Series ActiveE only 1,100 vehicles were ever produced
2012
E82 1
1 Series Coupe, 118d, 120d, 120i, 123d, 125i, 128i, 135i, M Coupe
2004 – 2013
E81 1 1 Series 3 Door Hatchback, 116d, 116i 1.6, 116i 2.0, 118d, 118i, 120d, 120i, 123d, 130i
2007 – 2011
E72 X6
X6 SAV ActiveHybrid, Hybrid X6
2008 – 2014
E71 X6
X6 SAV, X6 30dX, X6 35dX, X6 35iX, X6 40dX, X6 40iX, X6 50iX, X6 M, X6 M50dX
2008 – 2014
E70 X5
2nd gen X5 SUV, X5 30dX, X5 3.0d, X5 3.0sd, X5 3.0si, X5 3.5d, X5 35dX, X5 35iX, X5 4.8i, X5 40dX, X5 40iX, X5 50iX, X5 M, X5 M50dX
2007 – 2013
E68 7
Hydrogen 7
2007
E67 7
7 Series Sedan, 745LiS, 760LiS
2002 – 2008
E66 7
7 Series Sedan, 730Ld, 730Li, 735Li, 740Li, 745Li, 750Li, 760Li
2002 – 2008
E65 7
7 Series Sedan, 730d, 730i, 735i, 740d, 740i, 745d, 745i, 750i, 760i, ALPINA B7
2002 – 2008
E64 6
2nd gen 6 series – convertible, 630i, 635d, 645Ci, 650i, M6
2004 – 2010
E63 6
6 Series Coupe, 630i, 635d,645Ci, 650i, M6
2004 – 2010
E61 5
E60 based wagon/touring, 520d, 520i, 523i, 525d, 525i, 525xd, 525xi, 530d, 530i, 530xd, 530xi, 535d, 545i, 550i, M5
2003 – 2010
E60 5
Sedan, 520d, 520i, 523i, 525d, 525i, 525xd, 525xi, 528i, 528xi, 530d, 530i, 530xd, 530xi, 535d, 535i, 535xi, 540i, 545i, 550i, M5
2003 – 2010
E53 X5
X5 SUV, X5 3.0d, X5 3.0i, X5 4.4i, X5 4.6i, X5 4.6is, X4 4.8is
2000 – 2006
E52 8
Z8 Roadster
2000 – 2004
E46 3
Convertible, Coupe, Sedan, Compact, Touring, 316Ci, 316i, 316i 1.6, 316i 1.9, 316ti, 318Ci, 318Cd, 318d, 318i, 318td, 318ti, 320Cd, 320Ci, 320d, 320i, 320td, 323Cd, 323Ci, 323i, 325i, 325xi, 325i, 325ti, 325xi, 328i, 328Ci, 330d, 330Cd, 330Ci, 330i, 330xd, 330xi, M3, M3 CSL
1998 – 2006
E39 5
Sedan, Touring, 520d, 520i, 523i, 525d, 525i, 525td, 525tds, 528i, 530d, 530i, 535i, 540i, 540iP, M5
1996 – 2004
E38 7
7 Series Sedan, 725tds, 728i, 728iL, 730d, 730i, 730iL, 735i, 735iL, 740d, 740i, 740iL, 740iLP, 750i, 750iL, 750iLP, 750iLS, L7
1995 – 2001
E36 3
Convertible, Coupe, Sedan, Compact, Touring, 316g, 316i, 316i 1.6, 316 1.9, 318i, 318is, 318tds, 318ti, 320i, 323i, 323ti, 325i, 325is, 325tds, 328i, M3
1991 – 1999
E34 5
525i, 530i, 535i, 540i, M5, Touring
1987 – 1996
E32 7
730i, 735i, 735iL, 740i, 740iL, 750iL
1986 – 1994
E31 8
830Ci, 840Ci, 850i, 850Ci, 850CSi, M8 (Prototype)
1990 – 1999
E30 3
318i, 318is, 325, 325e, 325es, 325i, 325is, 325iC, 325ix, M3, Z1
1982 – 1991
E28 5
524td, 528e, 533i, 535i, 535is, M5
1982 – 1988
E26 M1
M1
1978 – 1981
E25 Concept
Turbo
1972
E24 6
630Cs, 630Csi, 633Csi, M635Csi, M6, L6
1976 – 1989
E23 7
725i, 728, 728i, 730, 730i, 732i, 733i, 735i, 745i (turbo), 745i (South Africa), L7
1977 – 1986
E21 3
315, 316, 318, 318i, 320, 320i, 320/6, 323i
1975 – 1983
E12 5
518, 520, 520i, 525, 528, 528i, 530i, 530 MLE, 533i, M535i
1972 – 1984
E9 2
2800CS, 2800CSA, 3.0CS, 3.0CSA, 3.0CSi, 3.0CSiA, 3.0CSL, 2.5CS, 2.5CSA
1965 – 1975
E6 2
1600, 1800, 2000 touring
1973 – 1975
E3 2
2500, 2800, Bavaria, 3.0Si, 3.0CSi, 3.0Li, 3.3Li
1968 – 1977

نظر شما در مورد این مقاله چیست؟

بین 1 تا 5 ستاره نمره دهید

همچنین ببینید

امداد خودرو بی ام و سری 3

4.7 (33) امداد خودرو بی ام و سری 3 تلفن شبانه روزی: 88862085-021 BMW Series …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

error: Content is protected !!
Call Now Buttonتماس با ما